Điều khoản dịch vụ


Kết nối người chăn nuôi với bác sĩ và chuyên gia
Bác sĩ thú y Việt Nam - FVET cám ơn bạn đã sử dụng ứng dụng này. Để việc sử dụng ứng dụng được tốt hơn, vui lòng đọc kỹ các điều khoản bên dưới:
1. Giới thiệu về ứng dụng:
Ứng dụng “FVET Vietnam” là ứng dụng giúp kết nối giữa người chăn nuôi với bác sĩ và chuyên gia thú y một cách nhanh chóng và tiện lợi. Khi sử dụng ứng dụng người chăn nuôi sẽ được hỗ trợ chẩn đoán và điều trị bệnh trên vật nuôi chỉ bằng vài thao tác đơn giản ngay trên điện thoại của bạn. Ứng dụng hỗ trợ trên hai nền tảng Android và iOS.
2. Cập nhật:
Thỏa thuận này có thể được cập nhật thường xuyên bởi Bác sĩ thú y Việt Nam - FVET, phiên bản cập nhật sẽ được chúng tôi công bố tại website  http://www.fvet.vn/vn/order_smartphone.   Phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều kiện trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập vào ứng dụng hoặc vào website để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật.
3. Quyền sở hữu ứng dụng:
Ứng dụng này được phát triển và sở hữu bởi nhóm Bác sĩ thú y Việt Nam - FVET, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn m ã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong ứng dụng, các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của ứng dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi nhóm Bác sĩ thú y Việt Nam - FVET và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc có các hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của nhóm Bác sĩ thú y Việt Nam - FVET.
4. Sử dụng:
Để sử dụng ứng dụng “FVET Vietnam” bạn phải vào Apple Store hoặc Google Play tải ứng dụng và cài đặt trên điện thoại của bạn. Khi sử dụng ứng dụng để yêu cầu hỗ trợ chẩn đoán và điều trị bệnh cho vật nuôi, bạn phải tuân thủ các quy định của nhóm Bác sĩ thú y Việt Nam - FVET đồng thời cung cấp tất cả các thông tin cho chúng tôi đúng, chính xác, đầy đủ tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin bạn đã cung cấp, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.
5. Giới hạn:
Bạn có quyền sử dụng ứng dụng và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của nhóm Bác sĩ thú y Việt Nam - FVET:
 • Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, tạo ra sản phẩm mới hoặc phiên bản phát sinh trên cơ sở ứng dụng này;
 • Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc hình thức chuyển giao khác hoặc đưa một phần hoặc toàn bộ ứng dụng cho bất kỳ bên thứ ba
 • Sử dụng ứng dụng để cung cấp dịch vụ cho bất kỳ bên thứ ba (tổ chức, cá nhân);
 • Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo chính đáng hoặc dấu hiệu nào của ứng dụng (bao gồm nhưng không giới hạn các tuyên bố về bản quyền);
 • Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế của ứng dụng hoặc nội dung ứng dụng;
 • Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của ứng dụng;
 • Sử dụng ứng dụng để thực hiện bất kỳ hành động gây hại cho hệ thống an ninh mạng của nhóm Bác sĩ thú y Việt Nam - FVET, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản không được phép; truy cập vào hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại hoặc phá hủy hệ thống mạng;
 • Sử dụng ứng dụng bằng một phần mềm tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc chấp thuận bởi nhóm Bác sĩ thú y Việt Nam - FVET;
 • Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, kết nối tới, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin liên quan đến ứng dụng, xây dựng mirror website để công bố các thông tin này hoặc để phát triển các sản phẩm phát sinh, công việc hoặc dịch vụ;
 • Sử dụng ứng dụng hoặc các dịch vụ khác được cung cấp bởi nhóm Bác sĩ thú y Việt Nam - FVET trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào;
 • Các hình thức vi phạm khác.
6. Xử lý vi phạm:
Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong thỏa thuận này, nhóm Bác sĩ thú y Việt Nam - FVET có quyền ngay lập tức xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, nhóm Bác sĩ thú y Việt Nam - FVET và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.
7. Quyền truy cập và thu thập thông tin
(a) Khi sử dụng ứng dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên điện thoại của bạn:
 • (1) Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại,
 • (2) Lấy vị trí hiện tại của bạn khi được sự đồng ý,
 • (3) Ghi dữ liệu của ứng dụng lên thẻ nhớ,
 • (4) Truy cập vào Internet từ thiết bị của bạn. Tất cả các truy cập này đều được chúng tôi thực hiện sau khi có sự đồng ý của bạn, vì vậy bạn cam kết và thừa nhận rằng, khi bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào đối với nhóm Bác sĩ thú y Việt Nam - FVET về việc truy cập này.
(b) Cùng với quyền truy cập, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau của bạn:
 • Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi để xác nhận như tên, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, địa chỉ email;
 • Thông tin chung: như các thông tin về cấu hình điện thoại của bạn, thông tin phiên bản nhóm Bác sĩ thú y Việt Nam - FVET mà bạn đang sử dụng cho điện thoại của mình;
 • Thông tin vị trí của bạn: dữ liệu về vị trí địa lý của bạn sẽ được lưu trữ trên máy chủ nhằm giúp bạn sử dụng chức năng tìm kiếm của ứng dụng;
 • Chúng tôi không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để theo dõi nội dung tin nhắn, trao đổi hoặc hình thức khác nhằm theo dõi người dùng khi sử dụng ứng dụng này.
8. Cam kết bảo mật thông tin:
Ứng dụng “FVET Vietnam” sử dụng các phương thức truyền tin an toàn https:// và mã hóa để truyền tải và lưu trữ các dữ liệu cá nhân và giao tiếp của bạn. Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà bạn cung cấp hoặc chúng tôi thu thập từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
9. Phí và các khoản thu:
Ứng dụng “FVET Vietnam” không thu bất cứ khoản phí nào từ người dùng cho các dịch vụ cơ bản mà hiện tại chúng tôi đang cung cấp.
10. Liên lạc với chúng tôi:
 • Công Ty TNHH FVET Việt Nam
 • Địa chỉ: Số 20, ngõ 3, Khu B, Viện nghiên cứu rau quả, Thị Trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
 • Email: support@fvet.vn
Trân trọng cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi!