Hiệu quả của Si-rô diệp hạ châu đắng trong phòng, trị sỏi niệu ở chó

Tình trạng sỏi niệu ở chó là khá phổ biến được ghi nhận từ những ca mang đến khám và điều trị tại các bệnh xá thú y ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả điều trị sỏi niệu và phòng ngừa tái phát sỏi niệu sau phẫu thuật ở chó của chế phẩm si-rô diệp hạ châu. Trong thử nghiệm điều trị (n=32), chó ở lô thí nghiệm đã dùng si-rô diệp hạ châu với liều 2ml si-rô/kg thể trọng/ngày cho uống trước khi cho ăn 30 phút, còn chó ở lô đối chứng thù dùng thuốc và phác đồ điều trị của bệnh xá thú y.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, chó ở lô thí nghiệm dùng si-rô diệp hạ châu có tỷ lệ khỏi bệnh cao hơn so với chó ở lô đối chứng (53,88% so với 41,17%). Tinh thể có trong nước tiểu của chó ở lô thí nghiệm cũng thấp hơn so với chó ở lô đối chứng (3/13 so với 10/17) sau 3 tháng theo dõi. Tuy nhiên, sự khác biệt này không có ý nghĩa thống kê. Trong thử nghiệm phòng ngừa sỏi niệu tái phát (n=28), đã xác định được sự khác biệt về tinh thể có trong nước tiểu của chó ở lô thí nghiệm và lô đối chứng sau khi giải phẫu 2 tháng. Đã phát hiện tinh thể ở 1 trong 15 chó ở lô thí nghiệm, trong khi đó ở lô đối chứng đã phát hiện tinh thể ở 6 trong 13 chó. Kết quả của nghiên cứu này minh chứng cho khả năng sử dụng si-rô diệp hạ châu trong điều trị và phòng ngừa sỏi niệu ở chó trong lâm sàng.

Nguồn: Trần Thị Mỹ Phúc, Vũ Kim Chiến, Lê Thanh Hiền, Võ Thị Trà An.  Đánh giá hiệu quả của Si-rô diệp hạ châu đắng (Phyllanthus amarus) trong phòng, trị sỏi niệu ở chó. Tạp chí KHKT Thú y, tập XXIV, số 4, 2017, 30-34.

Ý kiến bạn đọc (0)

Gửi bình luận