Khảo sát bệnh đường hô hấp do vi khuẩn ở chó tại thành phố Cần Thơ

Đề tài đã tiến hành khảo sát 2010 con chó bệnh tại một số bệnh xá thú y thuộc thành phố Cần Thơ. Các phương pháp kiểm tra lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh, nuôi cấy và phân lập vi khuẩn đã được thực hiện nhằm xác định các bệnh đường hô hấp do vi khuẩn, thử nghiệm kháng sinh đồ cũng đã được thực hiện để xác định sự nhạy cảm của vi khuẩn phân lập được đối với một số loại kháng sinh.

Các vi khuẩn phân lập được ở chó mắc bệnh đường hô hấp là Staphylococcus, E.coli, Streptococcus, PseudomonasPasteurella, trong đó Staphylococcus chiếm tỷ lệ cao nhất (39,07%). Các loài vi khuẩn phổ biến ở chó mắc bệnh đường hô hấp là Staphylococcus aureus, Staphylococcus intermedius, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus zooepidemicus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, Pasteurella multocida và Pasteurella haemolytica. Các kháng sinh norfloxacin, gentamycin đều có tác dụng tốt trong điều trị bệnh đường hô hấp do vi khuẩn gây ra trên chó.

Nguồn: Lý Thị Liên Khai. Khảo sát bệnh đường hô hấp do vi khuẩn ở chó tại thành phố Cần Thơ. Tạp chí KHKT Thú y, tập XXIV, số 4, 2017, 46-58.

Ý kiến bạn đọc (0)

Gửi bình luận