Lịch tiêm phòng vắc-xin cho thú cảnh

Lịch tiêm phòng vắc-xin tham khảo đối với chó như sau:

Độ tuổi 

(tuần)

Loại vắc-xin/thuốc
2, 4, 6
 • Tẩy giun sán
6
 • Vắc-xin DHLPPi (mũi thứ nhất)
8
 • Vắc-xin DHLPPi (mũi thứ hai)
10
 • Vắc-xin DHLPPi (mũi thứ ba)
 • Vắc-xin phòng ho cũi chó (mũi thứ nhất)
12
 • Vắc-xin DHLPPi (mũi thứ tư)
 • Vắc-xin phòng ho cũi chó (mũi thứ hai)
14
 • Vắc-xin phòng dại

Hình ảnh tham khảo về vắc-xin DHLPPi:

Hình ảnh tham khảo về vắc-xin ho cũi chó:

Lịch tiêm phòng vắc-xin tham khảo đối với mèo như sau:

Độ tuổi 

(tuần)

Loại vắc-xin/thuốc
6-8
 • Tẩy giun sán (lần thứ nhất)
 • Vắc-xin phòng 3 bệnh (mũi thứ nhất)
10-12
 • Tẩy giun sán (lần thứ hai)
 • Vắc-xin phòng 3 bệnh (mũi thứ hai)
12-16
 • Vắc-xin phòng dại
16-18
 • Tẩy giun sán (lần thứ ba)
 • Vắc-xin phòng 3 bệnh (mũi thứ ba)
1 năm tuổi
 • Tiêm phòng định kỳ vắc-xin phòng 3 bệnh
 • Tẩy giun sán và diệt trừ bọ chét

Hình ảnh tham khảo về vắc-xin phòng 3 bệnh:

Nguồn: Sưu tầm

Ý kiến bạn đọc (0)

Gửi bình luận