Chẩn đoán ca bệnh trên gà

Gà trống 10 tháng tuổi, có các biểu hiện: ngã siêu vẹo, bỏ ăn, tiêu chảy, giảm cân, cơ thể suy nhược sau 2 tuần rồi chết.

Hình 1.

Hình 2.

Hình 3.

Túi Fabricius khi nhuộm HE.2x

Hình 4. Túi Fabricius khi làm tiêu bản bệnh lý (HE.2x)

Hình 5. Túi Fabricius khi làm tiêu bản bệnh lý (HE.20x)

Hình 6. Gan khi làm tiêu bản bệnh lý (HE.2X)

Thận HE.4x

Hình 7. Thận khi làm tiêu bản bệnh lý (HE.4x) 

Các bạn cùng chẩn đoán ca này xem sao nhé?

Ý kiến bạn đọc (0)

Gửi bình luận