Xay dung che do an tho cho cho
Chăm Sóc Chó

Chế độ ăn thô cho chó

Chế độ ăn thô cho chó không phải là một xu hướng mới. Mặc dù hầu hết mọi người đã cho ăn thức ăn khô hoặc thức ăn đóng hộp, trong khi đó, nhiều con chó thể thao lại ăn thức ăn thô. Quay trở lại xa hơn, tổ tiên của chúng ta có thể đã thuần hóa những con chó đầu tiên bằng thịt tươi.

error: Xin đừng copy em!