Hội chứng rối loạn sinh sản, hô hấp ở lợn và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phòng chống

Bạn có thể tham khảo tài liệu Hội chứng rối loạn sinh sản, hô hấp ở lợn và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phòng chống tại đây.

Nguồn tài liệu: http://www.khuyennongvn.gov.vn/vi-VN/thu-vien-khuyen-nong/thu-vien/thu-vien-sach-kn/hoi-chung-roi-loan-sinh-san-ho-hap-o-lon-va-cac-van-ban-chi-dao-huong-dan-phong-chong_t114c28n11250

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Xin đừng copy em!