Làm thế nào bạn có thể nói cho tôi về giới tính của một con Bugie?

Phần lớn những con Bugie có thể xác định giới tính bằng cách kiểm tra da gốc mỏ (một phần ngay phía trên mũi). Ở một con cái trưởng thành, nó sẽ có màu hồng hoặc màu nâu, ngược lại ở một con đực trưởng thành, nó có màu xanh đậm hoặc màu tía. Những chú chim non có thể có da gốc mỏ với những màu sắc khác nhau cho đến khi chúng trưởng thành, và có thể có ít lông trên đầu hơn so sánh với chú chim trưởng thành. Khi những chú chim thay lông và hơn 6 tháng tuổi, bạn có thể sử dụng những dấu hiệu đẻ xác định giới tính của chúng. Các manh mối khác có thể bao gồm hình dạng khuôn mặt (chim đực thường lớn hơn và tròn hơn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Xin đừng copy em!