Đức: Thay đổi hệ thống chuồng nuôi ngành chăn nuôi lợn

pigs 96 of the enclosures have slatted floors 185174

[ad_1]

Theo báo cáo của Văn phòng Thống kê Liên bang (Destatis) trên cơ sở kết quả của cuộc tổng điều tra nông nghiệp, 83% số gia súc được nuôi nhốt trong chuồng nuôi và 79% số lợn được nuôi trên nền chuồng hoàn toàn tính đến ngày 1 tháng 3 năm 2020. Với một phần 65%, nhà sàn tiếp tục chiếm ưu thế trong việc nuôi gà đẻ. Trong năm 2010, tỷ lệ này là 74% (gia súc ở chuồng kín), 67% (lợn ở trên sàn có mái che hoàn toàn) và 66% (gà đẻ được nuôi trong hệ thống sàn).

Tính đến ngày 1 tháng 3 năm 2020, 34.800 trang trại ở Đức có khoảng 27,8 triệu chỗ ở cho lợn, ít hơn 47% so với năm 2010 (65.200 trang trại) với 28,5 triệu chỗ ở (giảm 3% vào năm 2020). Nền chuồng hoàn toàn bằng ván sàn tiếp tục là phương thức chuồng trại thống trị vào năm 2020.

So sánh trong 10 năm, các chuồng nuôi được trang bị sàn ván lát hoàn toàn tăng từ 67% lên 79%, trong khi chỉ có 17% ​​số nơi nuôi lợn vào năm 2020 bao gồm một phần tầng (2010: 25%). Các phương thức chuồng trại khác, chẳng hạn như chuồng trại có chất độn chuồng hoặc chất độn chuồng, hầu như không chiếm tỷ lệ 4% (2010: 8%). Chỉ 1% các khu chuồng nuôi lợn được chạy bộ ngoài trời.

Báo cáo ngày 4 tháng 8 năm 2021 / Destatis / Đức.
Nguồn: https://www.destatis.de/

CategoriesHeo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Xin đừng copy em!