Hiệp hội mèo giống quốc tế CFA

CFA Được viết tắt từ ” THE CAT FANCIERS’ ASSOCIATION” với nghĩa “Hội những người sành chơi Mèo”- Thành lập từ năm 1906, tương tự các Hiệp Hội Chó giống, CFA là Hiệp Hội lớn nhất thế giới cấp chứng nhận đăng ký các giống Mèo thuần chủng.
Tính đến Mùa Thi Mèo 2006-2007, CFA đã cấp chứng nhận cho 41 giống mèo bao gồm: 39 giống mèo thuần chủng tại “Thứ hạng Vô địch”, 1 giống mèo ở thứ hạng ” Lâm thời” và 1 giống “Mèo lai”.
Danh sách 41 Giống Mèo được CFA công nhận xếp theo vần ABC:
CFA Breeds :
1. Abyssinian
2. American Bobtail
3. American Curl
4. American Shorthair
5. American Wirehair
6. Balinese
7. Birman
8. Bombay
9. British Shorthair
10.Burmese
11.Chartreux
12.Colorpoint Shorthair
13.Cornish Rex
14.Devon Rex
15.Egyptian Mau
16.European Burmese
17.Exotic
18.Havana Brown
19.Japanese Bobtail
20.Javanese
21.Korat
22.LaPerm
23.Maine Coon
24.Manx
25.Norwegian Forest Cat
26.Ocicat
27.Oriental
28.Persian
29.RagaMuffin
30.Ragdoll
31.Russian Blue
32.Scottish Fold
33.Selkirk Rex
34.Siamese
35.Siberian
36.Singapura
37.Somali
38.Sphynx
39.Tonkinese
40.Turkish Angora
41.Turkish Van
Theo: http://www.cfainc.org/breeds.html
Bác sĩ thú y Hoàng Ngọc Báu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Xin đừng copy em!